Hemhjälp, hemtjänst

Du som har behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser så att du ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.

Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig med:

  • Städning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Måltider
  • Sköta personlig hygien
  • Komma ut på promenader

Du kan få hjälp alltifrån ett par gånger i månaden till flera gånger per dygn. Hur ofta och vad du ska få hjälp med bestäms av vad du vill och har behov av.

Förenklad biståndshandläggning för dig som är över 80 år

Du som har behov av hjälp med någon av insatserna matportion, städning, inköp eller tvätt och är över 80år kan ansöka om hjälp via förenklad biståndshandläggning.

Du ansöker via denna blankett Ansökan om insats enligt SoL.

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Avgift

Information om kostnader hittar du under avgifter

Planerare

Planerare är personal som planerar omvårdnadspersonalens besök under dagen. Du kontaktar planerare i så god tid som möjligt om du vill meddela någon tillfällig ändring av dina besök.

Planerare nås lättast vardagar mellan klockan 10-12 och klockan 14-15 eller skicka e-post till hemplanering@habokommun.se.

Kontakta biståndshandläggare för att ansöka om hjälp samt för att avsäga dig beviljade insatser. 

Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.