Information till kunder

Kundval inom hemtjänsten innebär att du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare av insatserna. Du som kund kan själv välja mellan kommunens egen hemtjänst och de företag som kommunen har godkänt som utförare.

Biståndshandläggaren har en skyldighet att upplysa dig om vilka utförare du kan välja emellan.