Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag. Du kan få bidraget för att göra anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig, till exempel ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller anlägga en ramp.