Hedersrelaterat våld

En av socialtjänstens arbetsuppgifter är att verka för att alla som blir utsatta för våld eller hot om våld får hjälp och stöd.

Socialtjänsten har ett extra ansvar för att hjälpa och stödja barn och ungdomar som upplever hot, kränkningar och våld i sin hemmiljö. Det gäller även de barn som bevittnar när någon närstående i familjen blir utsatt för hot och/eller våld.

Vad är hedersrelaterat förtryck eller våld?
Det är när man hänvisar till kultur, religion eller tradition för att begränsa framför allt flickor och kvinnors livsutrymme. Ofta förekomma hot om olika former av bestraffningar om flickan eller pojken inte lever upp till familjens och släktens olika krav till exempel gällande sexualitet, rykte och omgivningens förväntningar. Både kvinnor och män kan falla offer för hedersrelaterat våld och både män och kvinnor kan vara förövare.

Att inte få vara med på gymnastiken, välja sin egen klädsel, umgås med vissa av sina kamrater när de vill och inte heller få delta i fritidsaktiviteter är exempel på inskränkningar i även yngre barns vardag.

Om du känner igen dig!
Då kan du kontakta socialtjänsten för att få information om vad för hjälp och stöd som kan ges till dig eller någon i din närhet. Som privatperson har du alltid rätt att vara anonym när du kontaktar socialtjänsten för att få råd eller för att göra en anmälan.

Vill du veta mer om hedersrelaterat våld?
Under Länkar kan du som är intresserad läsa mer.

DU har rätt ... ... till din egen kropp och livsutrymme ... att leva ett liv utan våld och förtryck ... att bestämma om du vill gifta dig och vem du vill gifta dig med ... att bli lyssnad till ... att ha de vänner du själv valt.