Besöksförbud på Kärrsgården

På grund av rådande läge kring covid-19 och med risk för smittspridning har regeringen beslutat om besöksförbud på alla äldreboenden. Detta innebär att Kärrsgården är stängd för alla besök tills vidare.

Behöver du komma i kontakt med verksamheten vänligen kontakta avdelningen.

Äldreboende

Björken 036-442 83 49
Eken 036-442 83 48

Äldreboende/korttidsenhet

Linden 036-442 83 02

Demensboende

Skogen 036-442 83 18
Lunden 036-442 83 12
Ängen 036-442 83 43

Hälso- och sjukvårdenheten

Sjuksköterskor 070-848 20 45 eller 070-848 20 07

Vårdcentralen och apoteket håller öppet.

Undantag från besöksförbudet 

Besök på äldreboenden kan ske i undantagsfall efter samråd med ansvarig chef.