En rökdykare står i en rökig miljö. I bakgrunden skymtar en räddningsledare.

Habo är en av Sveriges tryggaste kommuner

När SKR jämför kommuner i sin rapport, ”Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2021”, hamnar Habo kommun på 7:e plats av 290 kommuner.

I rapporten som bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, MSB, SCB, Brå och SOS Alarm AB redovisas det sammanvägda värdet inom följande områden: personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmäld våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Habo resultat i sammanvägningen är oförändrat från ifjol och vi hamnar på en sjunde plats av Sveriges 290 kommuner.

I rapporten framkommer också att antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare i Habo ligger på 10,7 vilket är det lägsta utfallet i Sverige.

– För oss som kommun är det så klart mycket positivt att vi fortfarande är en av de tryggaste kommunerna i landet. Trygghet är något som vi kontinuerligt arbetar för att bibehålla, att kommuninvånarna kan känna sig trygga är otroligt viktigt för oss, säger Susanne Wahlström kommunstyrelsens ordförande.

Susanne fortsätter, – vi kommer fortsätta arbeta i god samverkan med brottsförebyggande rådet, där Polisen, räddningstjänsten och kommunen ingår, för är att bibehålla ett tryggt samhälle. En viktig del i denna samverkan är medborgarlöftet samt insatser och åtgärder som vi, tillsammans med Polisen, kommit överens om och som vi hoppas bidrar till ett tryggt samhälle.

SKR: Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2021.