Färdtjänst, riksfärdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken. Du kan få färdtjänst om du på grund av en funktionsnedsättning inte klarar av att använda allmänna kommunikationer eller förflytta dig på egen hand.

Vem kan ansöka?

För att ansöka om att få färdtjänst eller riksfärdtjänst i Habo kommun måste du vara folkbokförd i kommunen, ha funktionshinder som gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand och ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Så ansöker du

Kontakta Länstrafikens handläggare, se Kontakt.