Patientnämnd

Regionens patientnämnd är en oberoende instans som
du kan vända dig till om du har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

När ett problem uppstår kontaktar du i första hand den som är ansvarig för verksamheten. Är den vägen inte framkomlig eller om du vill diskutera frågan med en oberoende part, vänder du dig direkt till din patientnämnd.

Patientnämnden ska bland annat:

  • Hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal
  • Hänvisa till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare och vårdenheter

Kontakta patientnämndens sekreterare om du behöver hjälp. Tillsammans bestämmer ni hur ditt ärende ska hanteras och om det ska tas upp av ledamöterna i nämnden. Alla i patientnämnden har tystnadsplikt.