Hedersrelaterat våld

En av socialtjänstens arbetsuppgifter är att verka för att alla som blir utsatta för våld eller hot om våld får hjälp och stöd.

Socialtjänsten har ett extra ansvar för att hjälpa och stödja barn och ungdomar som upplever hot, kränkningar och våld i sin hemmiljö. Det gäller även de barn som bevittnar när någon närstående i familjen blir utsatt för hot och/eller våld.

 DU har rätt ... ... till din egen kropp och livsutrymme ... att leva ett liv utan våld och förtryck ... att bestämma om du vill gifta dig och vem du vill gifta dig med ... att bli lyssnad till ... att ha de vänner du själv valt.