Servicedeklarationer

Servicedeklarationer ska tydliggöra vilka förväntningar du som kommuninvånare kan ha på socialnämndens verksamhet.