Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar delas upp i två grupper
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och övriga

För barn- och ungdomsföreningar finns följande bidrag att söka:

 • Lokalt aktivitetsstöd
 • Grundbidrag
 • Lokalbidrag eller driftsbidrag till idrottsanläggning
 • Investeringsbidrag
 • Bidrag till nämndens förfogande – exempelvis startbidrag och bidrag till olika projekt
 • Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta
 • Bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning
 • Bidrag till bespisning vid läger och idrottsskolor
 • Bidrag till integrationsverksamhet

Övriga föreningar kan söka:

 • Föreningsanslag
 • Investeringsbidrag
 • Bidrag till nämndens förfogande - exempelvis startbidrag och bidrag till olika projekt
 • Bidrag till föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta
 • Bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning
 • Bidrag till integrationsverksamhet

Dessutom finns bidrag till studieförbund.

Under Länkar hittar du utförliga regler för föreningsbidrag.