2021 års ungdomsledarstipendiat Mathias Ortstam, tränare i Habo IF och Habo Handboll, tillsammans med Karin Hultberg och Ewa Wettebring, ordförande respektive 1:a vice ordförande i fritids- och kulturnämnden.
2021 års ungdomsledarstipendiat Mathias Ortstam som är ledare i både i Habo IF och Habo Handboll tillsammans med Karin Hultberg och Ewa Wettebring, ordförande respektive 1:a vice ordförande i fritids- och kulturnämnden.

Ungdomsledar-stipendium

Habo kommuns ungdomsledarstipendium utdelas årligen till en eller flera personer och är avsett att uppmuntra förtjänstfullt ideellt arbetet bland barn och ungdomar.

Stipendiesumman uppgår till en krona per innevånare i Habo kommun närmast föregående halvår. Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat ska vara inlämnad senast den 31 oktober till Fritids- och kulturnämnden, Box 212, 566 24 Habo.