Två fotografier med föräldravandrare i samspråk inne på fritidsgården.

Föräldravandring

Varje helg under läsåret organiseras föräldravandringar med samling på fritidsgården.

Varje klass i årskurserna 7-9 blir tilldelade en helg/termin, att ansvara för mellan klockan 22.00-24.00. (fredag och lördag)
Se schemat för föräldrarvandringen under länkar.

"Nattvandringar" är till för att öka tryggheten i samhället och för våra ungdomar som är ute och rör sig. Förhoppningsvis också minska "småbus", som klotter, söndersparkade busskurer/lampor med mera.

Detta kan också vara ett utmärkt tillfälle för föräldrar att träffa varandra,  att bilda sig en uppfattning om hur "nattlivet" ser ut bland ungdomar i Habo.
Tid finns också för att diskutera olika frågor man har som tonårsförälder.

Efter läsårets slut samanställs antalet föräldrar som varit med på föräldrarvandringen för respektive klass. Den klasssen i varje årskurs (7-9) som haft flest vandrare, vinner ett presentkort värt 10 000kr.