Lovaktiviteter med fritidsgården

Här presenterar vi aktiviteter som händer under loven

Frågor och information:
Tel. 036-4428110
fritidsgarden.ftg@habokommun.se

Viktigt!

För alla som väljer att delta i våra aktiviteter är det viktigt att man är frisk och symtomfri! Annars väljer man att vara hemma.