Cykelled i skogen

Ny cykelled beviljad

Länets cykelleder binds samman i ett nytt projekt tillsammans med Mullsjö kommun.

Smålands Turism har beviljats medel för ett nytt cykelprojekt med finansiering från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd. Projektet ska utveckla Jönköping läns cykelleder och stigar och binda samman befintliga cykeldestinationer.

Habo, Mullsjö, Värnamo, Isaberg och Jönköping är några av de platser som kommer att byggas ut och knytas samman. Det blir sammanlagt drygt 20 mil nya cykelleder inklusive en ny bikepark.

- Vår del i projektet är ett samarbete mellan Habo och Mullsjö kommun där vi har beviljats medel för att knyta samman den befintliga Västagötaleden med en familjecykelled mellan Mullsjö och Habo. Familjecykelleden kommer att gå på redan befintliga vägar men märks upp och det kommer även att finnas möjlighet att stanna längs vägen i ett vindskydd för övernattning eller bara en paus för fika eller mat.
Vi är glada över att kunna skapa en lätt tillgänglig cykelled som ger våra kommuninvånare och turister en upplevelse av vår vackra natur på cykel. Projektet innebär också ett steg i utvecklingen av upplevelsen för den som vill ta sig fram med cykel där vi tillsammans med Mullsjö knyter samman våra områden med denna rundslinga, säger Anders Ströberg, biträdande fritids- och kulturchef – Habo kommun.

Loggor