Föräldravandring i Habo kommun

Den viktigaste uppgiften för en föräldravandrare är att synas och finnas tillgänglig under fredags- och lördagskvällar. Vi ser stora fördelar med vuxnas närvaro under dessa tider när ungdomarna rör sig ute.

Föräldravandringen är uppdelad så att varje klass har ansvar för en eller två helger under läsåret. Vandringen sker fredag och lördag mellan kl. 22.00–00.00, med samling på Fritidsgården. Vandring sker inte under röda dagar eller aftnar.

Närvaron av vuxna som rör sig på de ”rätta” platserna kan bidra till ökad trygghet och minskad skadegörelse. Du som föräldravandrare ska känna dig trygg och inte känna dig tvungen att ingripa i något som du inte är bekväm i.

Vi tror också att det finns ett stort värde i att träffa andra föräldrar till barn i samma klass och få möjlighet att diskutera de frågor som tonårsföräldrar ställs inför. Du behöver inte vara förälder för att delta, alla intresserade vuxna är välkomna.

Vinster!

För att locka fler vuxna till föräldravandring har vi ett samarbete med Camp Extreme, ett äventyr- och aktivitetsbolag.

Den klassen i respektive årskurs 7-9 som har flest vuxna totalt ute på sina helger under läsåret (minst 15 stycken), vinner ett upplevelsepaket för klassen på 10.000 kronor.

Schema föräldravandring läsåret -22/23


Höstterminen -22

V.35             9A
V.36             9B
V.37             9C
V.38             9D
V.39             9E
v.40              9F
v.41              9G
v.42              8A
v.43              8B
v.44              8C (endast fredag, alla helgons dag på lördagen)
v.45              8D
v.46              8E
v.47              8F
v.48              8G
v.49              7A
v.50              7B

Vårterminen -23

v.2                7C
v.3                7D
v.4                7E
v.5                7F
v.6                7G
v.7                7H
v.8                9A
v.9                9B
v.10              9C
v.11              9D
v.12              9E
V.13             9F
V.15             9G
v.16              7A               
v.17              7B
v.18              7C + 7D
v.19              7E + 7F
v.20              7G + 7H      
v.21              8A
v.22              8B + 8C
v.23              8D + 8E
V.24             8F + 8G (Skolavslutning)

Vi använder oss av InfoMentor där vi kommer att skicka ut ett meddelande i början på veckan och påminna om klassens föräldravandringshelg.