Alléskolans fritidshem

På fritidshemmen arbetar vi för att barn och vuxna ska känna sig trygga och att vi visar varandra respekt och tar hänsyn till varandra. Vi arbetar också för att vi ska ha roligt tillsammans.

På Alléskolan finns fyra fritidshem:

Fritidshem F (hus B)
Fritidshem 1 (hus A)
Fritidshem 2 (hus C)
Fritidshem D (hus D)

Fritidshemmen har öppet mellan kl. 06.30 och 18.00. Gemensam öppning och stängning i hus B.

Stängningsdagar
Fritidshemmen har fyra stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.