Gymnasium

Habo kommun har ingen egen gymnasieskola. Det vanligaste är att elever söker sig till en gymnasieskola i Jönköpings kommun.
Två gymnasieelever

Ansökan till gymnasieskola
Du ansöker till gymnasiet i början av året och har sedan chans att göra ett omval i slutet av april. Ansökan till en gymnasieskola i Jönköping gör du via antagningswebben

Är du intresserad av utbildning i övriga Sverige kan du få mer information från din studie- och yrkesvägledare.

Busskort
Under gymnasietiden får du busskort av gymnasieskolan för resor mellan hemmet och skolan.

Studiebidrag
Studiebidraget är för närvarande 1250 kr i månaden. Du får det för alla hela månader du studerar under september till maj. Studiebidraget kommer automatiskt när du är inskriven på ett program i gymnasiet och ingen ansökan behöver göras. Läs mer om studiebidrag på CSN:s webbplats.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg tillfälligt måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.  Tilläggets storlek beror på hur långt det är mellan hemmet och skolan.

Om du går i kommunal gymnasieskola fyller du i en ansökan och skickar till din hemkommun. Studerar du på en fristående gymnasieskola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg. Du ansöker om inackorderingslägg inför varje nytt läsår.

Kan jag söka till gymnasium om jag inte har godkända betyg?
Du kan söka olika introduktionsprogram. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att få veta mer.

Hur läser jag upp mina gymnasiebetyg?
Om du har slutat gymnasiet kan du genomgå prövning för att få betyg. Kontakta studie- och yrkesvägledare på den aktuella skolan.