Felanmälan

Felanmälan, teknisk försörjning, vardagar 08.00-16.00
Larm och kommunens fastigheter 036-442 83 63
Gator, vägar, ledningsnät, vatten, avlopp och reningsverk 036-442 83 64

Övriga tider
Vatten och avlopp 036-12 33 64