Hagabodaskolan

Hagabodaskolan ligger i de centrala delarna av kommunen och är kommunens enda högstadieskola.

Skolavslutning 2019
Följande tider gäller för skolavslutningen den 14 juni:

Åk 7 - kl. 08:00 i Missionskyrkan. Efter samlingen i kyrkan träffas klasserna i respektive klassrum. Dagen slutar kl. 10.00. 

Åk 8 - kl. 08:00 i respektive klassrum.  Klasserna fortsätter sedan avslutningen i Missionskyrkan. Dagen slutar klockan 10.00.

Buss hem för åk 7 och 8 avgår kl. 10.25.

Åk 9 - kl. 10.30 i Habo kyrka.

Anmälan för buss till och från kyrkan görs till mentor senast den 10 juni.

På skolan arbetar 50 personal bestående av rektorer, grundskollärare, fritidsledare och vaktmästare. Elevhälsan på skolan består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. I dagsläget går det cirka 400 elever på skolan.

Skolans mål är att hålla en hög kvalitet på undervisning och att alla elever ska lämna skolan med minst godkända betyg. Eleverna erbjuds en lugn och trygg studiemiljö. Atmosfären på skolan är öppen och vänlig och trivseln bland eleverna är mycket hög.

Vi vill att alla elever när de går ut från skolan och vidare i livet tänker….

                                  ”Jag kan, jag vill och jag vågar”.