Folkhögskola

Om du har avbrutit dina gymnasiestudier utan slutbetyg kan du till och med första halvåret det år du fyller 20 år ansöka om bidrag för dina studier på folkhögskola.

Om du är under 18 år och vill gå på folkhögskola så är det kommunen som avgör detta. Kommunen måste då teckna ett avtal med den aktuella folkhögskolan.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner. Något som utmärker folkhögskolan är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.