Kontakta tekniska förvaltningen

Postadress:
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Besöksadress:
Jönköpingsvägen 19

E-post
E-post skickas enligt principen fornamn.efternamn@habokommun.se
Funktionsmejl:
GIS (Geografiska Informationssystem), mbk@habokommun.se
Plan- och exploateringsenheten, plan@habokommun.se
Bygglovsenheten, bygg@habokommun.se
Kostenheten, koket@habokommun.se

Felanmälan teknisk försörjning, vardagar 08.00-16.00
Larm och kommunens fastigheter 036-442 83 63
Gator, vägar, ledningsnät, vatten, avlopp och reningsverk 036-442 80 00

Felanmälan vatten och avlopp, efter kontorstid
036-13 71 43

Förvaltningsadministration
Svante Modén, teknisk chef, 036-442 83 65 
Kristina Pettersson, förvaltningsadministratör, 036-442 83 63 
Malsor Limani, GIS-samordnare, 036-442 83 71

Gatu/VA-enhet
Tina Plejert, miljöingenjör, 036-442 83 66
Fredrik Bengtsson, VA-ingenjör, 036-442 83 70
Uriah Funaro, arbetsledare VA, 036-442 82 90 
Fia Wadman, gatu/parkingenjör, 036-442 82 35
Jonas Johansson, arbetsledare gata/park, 036-442 83 69 
Kundtjänst, VA 036-442 83 59

Plan- och exploateringsenhet
Linda Tubbin, plan- och exploateringschef, 036-442 81 37
Mari-Helene Opdal, planarkitekt, 036-442 81 38
Johanna Schönberg, planarkitekt, 036-442 83 78

Bygglovsenhet
Emilia Svenningsson, bygglovschef, 036-442 83 79
Vedran Madura, bygglovsingenjör, 036-442 83 17
Sabina Silver, bygglovshandläggare, 036-442 83 72
Josef El Masry, bygglovsingenjör, 036-442 83 91
Sara Rosengren, administratör/handläggare, 036-442 83 74
Tina Hjortsöe, administratör/handläggare, 036-442 82 31 

Fastighetsenhet
Nermin Avdic, fastighetschef, 036-442 83 76 
Robert Karlsson, byggnadsingenjör, 036-442 83 05
Semir Kozic, byggnadsingenjör, 036-442 83 73
Anne-Marie Andersson, städledare, 036 442 80 28

Kostenhet
Lena Bergström, kostchef, 036-442 82 13
Jonna Ekstrand, biträdande kostschef, 036-442 82 12