Trädgårdsavfall

Det bästa sättet för att ta hand om ditt trädgårdsavfall är att kompostera eller lämna till sortergård.

Kompostera eller flisa

Sortergård eller storkompost

Elda trädgårdsavfall

Släng inte på kommunens mark!