Kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss. Vissa kan vara giftiga eller på annat sätt skadliga, både för människor och för miljön redan i små mängder. Det är därför viktigt att tänka på hur man hanterar och förvarar kemikalier.

Kemikalier i företag och verksamheter
Om du har kemikalier i ditt företag eller verksamhet är det viktigt att du hanterar dom så de ger så liten påverkan som möjligt. För att göra det kan du ta hjälp av punkterna nedan

En giftfri miljö – allas ansvar

Vilka krav gäller för vem?

Hur börjar jag?

Hur håller jag koll på mina kemikalier?

När jag ska köpa in kemikalier

Hantering och märkning