Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering, AAS, syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Metoden vilar på tre ben: samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av restaurangpersonal och ökad tillsyn.

Rapporten "Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö" visar att det finns stora vinster att nå om man arbetar med metoden. För varje satsad krona sparar samhället sannolikt 39 kronor. Slutsatsen blir att investeringar i metoden leder till betydande ekonomiska besparingar och välfärdsvinster för samhället.

I Habo kommun arbetar vi med Ansvarsfull Alkoholservering (AAS) tillsammans med Jönköpings och Mullsjö kommuner genom att:

  • årligen genomföra utbildningen Ansvarsfull Alkoholservering,
  • tillsammans med Polismyndigheten bedriva tillsyn
  • träffa branschen kontinuerligt genom besök på restaurangerna
  • följa misshandelsstatistiken

Läs mer om metoden Ansvarsfull alkoholservering på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Anmäl dig och din personal till nästa utbildningstillfälle i AAS

Anmäl dig, både krögare och personal, till nästa utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Information om när nästa utbildningstillfälle är lämnas vid anmälan.