Livsmedelsverksamhet

Driver du till exempel restaurang, pizzeria, café, kiosk eller mottagningskök i en förskola? Då ska du se till att maten är säker att äta, och att kunderna får tillräcklig information om maten.

Vad räknas som ett livsmedelsföretag?
Alla som driver en verksamhet där livsmedel hanteras med viss organisation och kontinuitet, kallas för livsmedelsföretag. Oavsett om verksamheten drivs i vinstsyfte eller inte, eller om verksamheten drivs av förening eller församling. En livsmedelsverksamhet måste vara registrerad hos miljöförvaltningen, läs mer under rubriken Registrering av livsmedelsanläggning.

Vad är en livsmedelsanläggning?
En livsmedelsanläggning är en plats där livsmedelsföretagaren driver verksamheten. En anläggning kan till exempel vara lokalen där man lagar maten, lagerhåller livsmedel, säljer livsmedel eller fordonet där livsmedlen transporteras. Ett livsmedelsföretag kan ha en eller flera livsmedelsanläggningar.

Livsmedelskontroll
Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska skötas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs i kommunen sköts av miljöförvaltningens inspektörer.