Invandring och integration

Kommunens flyktingmottagning har som uppdrag att utföra ett antal praktiska uppgifter i samband med den nyanländes bosättning i kommunen.

Syftet med flyktingmottagningens arbete är att underlätta individens integration och delaktighet mot självförsörjning.

Dessa uppgifter är bland annat:

  • Hjälp med anskaffning av bostad
  • Inskrivning av barn och ungdomar i skolan
  • Inskrivning av vuxna på Sfi, svenska för invandrare
  • Initiera hälsoundersökning som utförs av Landstinget
  • Erbjuda samhällsinformation

De vi samarbetar med är:

  • Arbetsförmedlingen
  • Skolan
  • Migrationsverket
  • Länsstyrelsen

Huvudansvaret för vuxnas etablering under de två första åren ligger hos Arbetsförmedlingen.