Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Den 1 juli 2017 trädde lag om (2017:425) e-cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Den nya lagen gäller alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare med undantag för de e-cigaretter utan nikotin som inte går att fylla på.

Du som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska beskriva hur din verksamhet ser till att lagen följs. Egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med anmälan om försäljning.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare får bara säljas till vuxna över 18 år. Som försäljare är du ansvarig att kontrollera att köparen fyllt 18 år. Det ska finnas en skylt i din butik som tydligt talar om vilken åldersgräns som gäller.

Följer du inte lagen kan du förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller få böter. Vid allvarliga brister kan du även få fängelse. Det är kommunen och polisen som gör kontroller i de butiker där produkterna säljs.

Ta kontakt med din kommunala handläggare om du vill veta mer om reglerna för e-cigaretter.