Avgifter

Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (46 500 kr, 2019) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.

Stadigvarande serveringstillstånd
Ansökan om serveringstillstånd                                          8 000 kr
Ändring i befintligt serveringstillstånd*                             4 000 kr
Ansökan om utökat serveringstillstånd**                         1 000 kr

* Gäller ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform.

** Gäller utökad serveringstid eller utökning av fler slag av alkoholdrycker.

Tillfälligt serveringsillstånd
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten              4 000 kr
Ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap              800 kr
Ansökan om provsmakningstillstånd för                            4 000 kr
partihandlare och tillverkare

Kunskapsprov
Avgift för kunskapsprov är 600 kr per prov och person.

Avgifter tillsynsverksamhet enligt alkohollagen
Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift (baseras på årsomsättning).

Grundavgift                                                                               2 000 kr

Tillsynsavgift
Årsomsättning (alkoholdrycker) kronor:
                          -  50 000,         1,5 %,                                        700 kr/år
            50 001 - 100 000,         2,5 %,                                    1 200 kr/år
          100 001 - 250 000,         6,0 %,                                    2 800 kr/år
          250 001 - 500 000,       12,0 %,                                    5 600 kr/år
       500 001 - 1 000 000,       18,0 %,                                    8 400 kr/år
     1 000 001 - eller mer,       29,0 %,                                  13 500 kr/år