Avgifter

Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd enligt alkohollagen
Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (44 800 kr, 2017) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.

Permanenta tillstånd
Nytt tillstånd, servering till allmänheten, 13,5 %                  6 000 kr
Nytt tillstånd, servering till slutna sällskap, 13,5 %              6 000 kr
Utökat serveringstillstånd*, 7,5 %                                          3 400 kr

* Gäller utökat/förändrat alkoholsortiment, utökade/ändrade serveringstider, ombyggnad av lokaler, förändring av/ny inriktning på verksamheten, ändrade ägarförhållanden m.m.

Tillfälliga tillstånd
Tillstånd, servering till allmänheten, 5 %                              2 200 kr
Tillstånd inkl. tillsynsavgift, servering till slutna sällskap       500 kr

Avgifter tillsynsverksamhet enligt alkohollagen
Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och tillsynsavgift (baseras på årsomsättning).

Grundavgift                                                                               2 000 kr

Tillsynsavgift
Årsomsättning (alkoholdrycker) kronor:
                          -  50 000,         1,5 %,                                        700 kr/år
            50 001 - 100 000,         2,5 %,                                    1 100 kr/år
          100 001 - 250 000,         6,0 %,                                    2 700 kr/år
          250 001 - 500 000,       12,0 %,                                    5 400 kr/år
       500 001 - 1 000 000,       18,0 %,                                    8 100 kr/år
     1 000 001 - eller mer,       29,0 %,                                  13 000 kr/år