Kontakta Habo kommun

Habo kommun
Box 212
566 24 Habo
Telefon: 036-442 80 00
E-post: info@habokommun.se
www.habokommun.se
Telefax: 036-442 81 60

Fakturaadress:
Habo kommun
Fakturor
Box 198
566 24 Habo
fakturor@habokommun.se

Besöksadress: Jönköpingsvägen 19 (Kommunhuset)
Leveransadress: Kapellgatan 30, 566 32 Habo

Bankgiro: 5251-4221
Org.nummer: 212000-1611

Växeln och kommunhusets reception är öppen måndag-fredag 08.00-16.00.

Övriga telefonnummer och adresser till förvaltningarna hittar du via sidan Förvaltningar.

Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 212, 566 24 Habo
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19
Skolchef Katarina Ståhlkrantz

Fritids- och kulturförvaltningen, Box 212, 566 24 Habo
Besöksadress: Blå Torget, Jönköpingsvägen 2
Fritids- och kulturchef Thomas Lund

Kommunledningsförvaltningen, Box 212, 566 24 Habo
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19
Kommundirektör Jan Sundman

Miljöförvaltningen, Box 212, 566 24 Habo
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19
Miljöchef Agneta Martinsson

Räddningstjänsten, Box 212, 566 24 Habo
Besöksadress: Kärrsvägen 15
Räddningschef Samuel Nyström

Socialförvaltningen, Box 212, 566 24 Habo
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19
Socialchef Carina Bergman

Tekniska förvaltningen, Box 212, 566 24 Habo
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19
Teknisk chef Svante Modén

Överförmyndaren, Box 212, 566 24 Habo
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19
Överförmyndare Ragnwald Ahlnér, 036-442 81 61
Mottagning varje helgfri måndag mellan klockan 16.00-17.00.

Kommunrevisionen, Box 212, 566 24 Habo
Ordförande Stellan Carlström

Kommunala bolag (3 st):
Habo Bostäder AB, Habo Energi AB, Habo Kraft AB, 

Postadress: Box 202, 566 24 Habo
Besöksadress: Fabriksgatan 1
Bolagen har en gemensam webbplats: www.haboenergi.se

Verkställande direktör för bolagen är Bengt Fransson, 036-442 80 60