Hjälp i hemmet, Hemtjänst

Avgiften för hemtjänst beror på vilken hjälp du har och hur mycket. Den högsta sammanlagda avgiften du kan få betala är 2 125 kr. Till det kommer eventuell matkostnad.

Hemtjänst, ledsagning
Avgiften för hemtjänst och/eller ledsagning beräknas på utförd tid under en månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

Timtaxa hemtjänst,         331 kr/tim

Matdistribution
Matdistribution innebär att du får färdiglagad lunch leverarad hem till dig. Avgiften består av två delar, en avgift för matportionen som inte ingår i maxtaxan, samt en distributionsavgift som ingår i maxtaxan.

Matdistribution,               10 kr/portion (max 310 kr/mån)
Portionspris lunch            60 kr

Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 284 kronor per månad. I avgiften ingår larmklocka, service med bland annat batteribyte, larmmottagning dygnet runt och besök i hemmet vid behov.

Avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Digital tillsyn
För tillsyn via trygghetskamera betalar du 155 kr/mån. Avgiften ingår i maxtaxan.

Korttids-/växelboende
Korttids-/växelboende avser tillfällig heldygnsomsorg. Omvårdnadsavgiften är 71 kr per dygn och max 2 125 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

Kostnaden för måltider är 133 kr per dygn. Priset avser heldygnskost och kan inte delas upp per måltid. Måltidsavgiften ingår inte i maxtaxan.

Första och sista dagen räknas som en dag.

Dagverksamhet
För deltagande i dagverksamhet uttages en avgift på 85 kr per tillfälle du deltar i dagverksamheten. Avgiften ingår i maxtaxan.

Måltider                  75 kr/tillfälle

Kostnaden ingår inte i maxtaxan.