Hantering av personuppgifter

Hos Habo kommun registreras dina personuppgifter till exempel när du ansöker om förskoleplats, skickar e-post, ansöker om bygglov eller lämnar ett medborgarförslag.

Vad är personuppgifter?

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Rätt till tillgång

Rätt till rättelse och begränsning

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Rätt till dataportabilitet

Rätt att göra invändningar

Kontakta dataskyddsombudet