Fritidshem

På Kråkerydskolans fritidshem arbetar vi för att stärka barnens kamratrelationer samt att lära dem att visa respekt för varandra och sin omgivning.

Kråkerydskolans fritidshem har tre avdelningar:

  • Lärkan med elever från åk F-1.
  • Tranan med elever från åk 2-3.
  • Klubben med elever från åk 4-6

Fritidshemmet är öppet kl. 06:00-18:00.

Vi arbetar för att barnen ska våga ta eget ansvar.

Vi har kontinuerliga fritidsråd där barnen får lämna önskemål om aktiviteter som sedan ligger till grund för vår planering.

Stängningsdagar
Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.