Skolmat och menyer

God mat och goda resultat hänger ihop. Näringsrik mat är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att både maten och matstunderna ska vara så bra som möjligt.

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, orka arbeta och gå i skolan. Elever som äter en tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under lektionerna och orkar vara aktiva i skolarbetet och på fritiden.

Matråd
På varje skola finns ett matråd där elever kan lämna synpunkter om till exempel skolmaten, miljön i matsalen eller liknande frågor som rör lunchen. I matrådet ingår representant för skolledning, elever från olika klasser och kökspersonal.

Skolmenyer
Habo kommun har två leverantörer av mat till våra skolor, Habo kost och Sodexo.

Skolmeny Habo kost.pdf
Bränningeskolan, Fagerhults skola, Hagenskolan, Hagabodaskolan

Skolmeny Sodexo
Alléskolan, Kråkerydskolan