Skolmat och menyer

God mat och goda resultat hänger ihop. Näringsrik mat är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att både maten och matstunderna ska vara så bra som möjligt.

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, orka arbeta och gå i skolan. Elever som äter en tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under lektionerna och orkar vara aktiva i skolarbetet och på fritiden.

Matråd
På varje skola finns ett matråd där elever kan lämna synpunkter om till exempel skolmaten, miljön i matsalen eller liknande frågor som rör lunchen. I matrådet ingår representant för skolledning, elever från olika klasser och kökspersonal.

Skolmenyer
Habo kommun har två leverantörer av mat till våra skolor: Habo kost och Sodexo 

Bränningeskolan, Fagerhults skola, Hagenskolan, Hagabodaskolan
Skolmeny Habo kost v. 34-39

Skolmeny Habo kost v. 40-51

Alléskolan, Kråkerydskolan
Skolmeny Sodexo