I Habo kommun har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i förskola, skola och fritidshem. Alla barn och elever erbjuds en lärmiljö av god kvalitet som främjar barn och elevers utveckling och lärande. Vår ambition är en modern pedagogik med stöd av ny teknik. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver.