Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

Motion om totalförbud mot fyrverkerier i Habo kommun

Motion om simskola under sommaren

Motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd till att även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Motion om besparing på miljöförvaltningen

Motion om näringslivsutvecklingen

Motion om aktionsplan för att rädda våra vilda bin

Motion om återvändande terrorister

Motion om motprestation för försörjningsstöd

Motion om minskad plast i kommunens verksamheter

Motion om lokal busslinje "Mjuka linjen"

Besvarade motioner

Besvarade motioner