Motioner

Här publiceras aktuella motioner och motioner som besvarats under mandatperioden.

Pågående motioner

2019-08-29 Motion om lokal busslinje "Mjuka linjen" (S) KS19/254

2019-08-29 Motion om insynsplatser med mera (HD) KS19/240

2019-08-29 Motion om gratis busskort för skolungdomar (HD) KS19/241

2019-06-13 Motion om digital lekplats (S) KS19/133

2019-04-25 Motion om startande av grundsärskola (S) KS19/140

2019-04-25 Motion om hedersrelaterat våld (S, MP, V) KS19/132

2019-02 28 Motion om klimatomställningsplan (V) KS19/42 

2018-04-26 Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på landsbygden i Habo (C) KS18/104

Besvarade motioner

Motion om trygghetsboende vid Falks rondell (HD), beslut KF § 95 2019 KS19/90

Motion om kostpolicy kring matfetter (SD), belut KF § 94 2019 KS19/50

Motion om kommunbyggnadspris (SD), beslut KF § 93 2019 KS19/48

Motion om tiggeriförbud i Habo (SD), beslut KF § 82 2019 KS19/47

Motion om lokal tiggeribegränsning (HD), beslut KF § 81 2019 KS19/2

Motion om prioritering av bussgator i Habo (SD), beslut KF § 53 2019 KS19/49

Motion om att utveckla Habos torgdag (SD), beslut KF § 12 2019 KS18/186

Motion om område för motorburen ungdom (SD), beslut KF § 159 2018 KS18/137

Motion om att använda inställda kommunfullmäktige sammanträden till allmänpolitisk debatt (L), beslut KF § 157 2018

Motion om att inrätta ett tvärprofessionellt demensteam i Habo (C, M, L), beslut KF § 156 2018

Motion om ändring av benämningen brukare till omsorgstagare (M, C, KD), beslut KF § 155 2018

Motion om ökad trygghet i kontakten med vården i Habo (M), beslut KF § 154 2018

Motion om trygghetsboenden (-), beslut KF § 153 2018

Motion om konsekvenser av sommarens väder och torka (C), beslut KF § 152 2018

Motion om fler busskurer vid väg 195 (M), beslut KF § 151 2018

Motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av generationsboende (C), beslut KF § 124 2018

Motion om familjepark (M), beslut KF § 115 2018

Motion om insatser för att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar (M), beslut KF § 114 2018

Motion om cykelvägar Habo-Furusjö och Habo-Brandstorp (-), beslut KF § 113 2018

C = Centerpartiet
HD = Habodemokraterna
KD= Kristdemokraterna
L = Liberalerna
M = Moderaterna
MP = Miljöpartiet
S = Socialdemokraterna
SD = Sverigedemokraterna
V = Vänsterpartiet