Sammanträdesdatum alla nämnder 2018

Sammanträdesdatum 2018

Kommunfullmäktige: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 18 och 25 oktober, 29 november, 12 december.

Kommunstyrelsen: 10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 30 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 14 och 28 november

Barn- och utbildningsnämnden: 23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj,  19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november, 11 december

Byggnadsnämnden: 18 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 21 juni, 23 augusti, 20 september, 11 oktober, 15 november, 13 december

Fritids- och kulturnämnden: 16 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 19 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december

Miljönämnden: 8 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 13 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december

Socialnämnden:  31 januari, 14 mars, 12 april, 9 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 17 oktober, 21 november, 19 december