Sociala medier

Habo kommun har för närvarande (december 2016) åtta konton på sociala medier. Det är fritidsgården, biblioteket, familjecentralen, anhörigstödet, Kaffehörnan, Sibbabo återvinningscentral och Lediga jobb i Habo kommun som har varsin facebook-sida och dessutom har kommunen en sida på LinkedIn.

Anhörigstödet på facebook

Biblioteket på facebook

Familjecentralen på facebook

Fritidsgården på facebook

Kaffehörnan på facebook

Lediga jobb i Habo kommun på facebook

Sibbabo på facebook

Habo kommun på LinkedIn