Avfall och återvinning

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, hur mycket din sophämtning kostar och var du kan lämna ditt sorterade avfall.

Återvinningscentralen Sibbabo
Här kan du lämna allt ditt grovavfall som normalt uppstår i ett hushåll.

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar
Det finns sex stycken stationer i kommunen för insamling av förpackningar och tidningar. Återvinningsstationerna är obemannade insamlingsplatser för tidningar, glas och andra förpackningar och består av ett antal behållare som ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Sophämtning
Kommunen ansvarar för att hushållsavfallet samlas in. Själva hämtningen är utlagd på entreprenad och sköts av Beges Containerservice AB.

Sortering av avfall
Sortera ditt avfall rätt så kan vi ta hand om avfallet på bästa sätt. Läs gärna vår avfallssorteringsguide för mer information om hur du ska sortera, du hittar den under "Länkar".

Farligt avfall
Särskilda regler gäller för hantering av farligt avfall för både privatpersoner och verksamheter.