Hemberedskap

Hemberedskap betyder att du ska förbereda dig och din bostad för att, i en krissituation, kunna klara dig själv en tid.

Bra saker att alltid ha hemma

Vatten och mat

 • Dunkar för vatten
 • Matkonserver
 • Konservöppnare
 • Camingkök med bränsle
 • Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus

 • Alternativ värmekälla, om möjligt
 • Ficklampa
 • Stearinljus, värmeljus
 • Tändstickor
 • Varma kläder och filtar

Information

 • Batteriradio
 • Viktiga telefonnummer på papperslista

Övrigt

 • Husapotek
 • Hygienartiklar
 • Kontanter
 • Extra batterier

Ett elavbrott påverkar både det vardagliga livet och samhället i stort. Vid ett längre elavbrott uppstår snabbt ett flertal problem i bostaden. Nedan får du tips och råd om vad du kan göra när det inträffar.

Värmebrist
Vid ett längre elavbrott, flytta in i ett mindre rum. Klä dig enligt "flerskiktsprincipen", det vill säga i lager på lager. Isolera kring fönster med filtar. Använd stearinljus som värmekälla och nödljus. Vädra då och då för att släppa in syre. Använd friluftsutrustningen: sovsäcken ger värme och liggunderlaget skyddar mot golvkyla.

Mat
Du bör ha ett matförråd hemma som räcker för ungefär en vecka. Maten behöver inte vara nyttig. Det viktigaste är att du tycker om den och att den mättar. I ett krisläge då du kanske måste använda campingköket, bör maten vara lätt att tillaga. Öppna inte kyl och frys i onödan. Oöppnad behåller de kylan i flera dagar, även utan ström.

Vattenbrist
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Redan efter ett par dagar utan vatten blir du utmattad och orkeslös. Vid längre vattenavbrott körs vattensäckar ut till olika ställen i kommunen. På Sveriges Radio Jönköping (P4) kan du höra var vattensäckarna finns. Se till att ha ordentligt med dunkar och hinkar i beredskap för att kunna hämta vatten. Rent vatten kan sparas många dagar i rena dunkar, utan att renas, om det förvaras mörkt och svalt. Till tvätt och disk kan du använda vatten från sjöar och större vattendrag. Till toalettspolning kan vilket vatten som helst användas.