Klagomål miljö och hälsa

Miljöförvaltningen handlägger klagomål utifrån miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning med flera. Klagomålet kan gälla allt ifrån störande industriverksamhet till störande vedeldning, brister i bostaden eller en misstänkt matförgiftning.

Vid misstänkt matförgiftning ska separat fomulär fyllas i. Du hittar det på vår sida som heter Matförgiftning

För övriga klagomål använd E-tjänsten Anmälan om olägenhet/klagomål. Du kan också ringa eller mejla in ditt klagomål.

För att vi ska kunna göra en bra utredning är det viktigt att formuläret/blanketten fylls i så noggrant som möjligt.

Det kostar inget att lämna klagomål.

Klagomål registreras
Klagomål som lämnas till miljöförvaltningen registreras i vårt ärendehanteringssystem. Vi är en offentlig myndighet vilket innebär att dina personuppgifter du lämnar kan bli offentliga om någon begär att få dem. De kontaktuppgifter du lämnar blir behandlade enligt gällande regler för GDPR.

Beroende på vad klagomålet gäller handläggs det av olika handläggare.

Fyll gärna i vår störningsdagbok. Den blir ett bra underlag för vår hantering av klagomålet.