Större pågående projekt

Gata/VA-enheten arbetar systematiskt med förbättringar av vatten och
avloppsledningar. Större pågående projekt finns information om under
respektive rubrik i menyn till vänster. Informationen uppdateras vid
förändringar.