Folkhälsorådet/Brotts-förebyggande rådet

Kommunens folkhälsoråd arbetar efter det länsövergripande hälsopolitiska programmet där kommunerna rekommenderas att knyta ihop folkhälsoarbetet i lokala folkhälsoråd eller liknande.

Syftet med folkhälsorådet är att arbeta över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos kommuninvånarna. Folkhälsan är mångas ansvar och förutsätter samarbete mellan många samhällssektorer. Folkhälsorådet fungerar också som paraplyorganisation för kommunens brottsförebyggande arbete.

Har du förslag på verksamhet eller aktiviteter som främjar hälsa eller förebygger sjukdom, eller endast frågor om folkhälsorådets arbete? Kontakta gärna kommunens folkhälsoplanerare eller någon annan ledamot i rådet. Organisatoriskt ligger folkhälsorådet under kommunstyrelsen.

Sammanträden under 2018: 21 februari, 23 maj, 19 september och 14 november.

Medborgarlöfte 2018

Strategi och handlingsplan 2016-2019

Drogpolitiskt program för Habo kommun