Omsorg och hjälp

Alla människor kan ibland behöva hjälp och stöd av olika slag. Stödet kan behövas akut, under en kortare period eller sträcka sig under en längre tid.

Här kan du läsa om det stöd och de verksamheter som Habo kommun kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna.

Du hittar information om den hjälp du kan få med ekonomi, familj, relationer, missbruk och våld.

Du hittar också information om äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och bostadsanpassning.

Letar du efter information om konsumentrådgivning, god man, adoption, vigsel, dödsfall och begravning så hittar du det här, liksom uppgifter om akut hjälp, räddning och säkerhet.