Undervisning i modersmål

I modersmålsundervisningen får eleven möjlighet att samtala, läsa och skriva på sitt modersmål. Syftet är att utveckla kunskaperna i modersmålet. Modersmålet är grunden för att eleven även ska utvecklas i det svenska språket och i skolans övriga ämnen.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål, och använder språket i sitt dagliga umgänge med barnen.
  • Modersmålsundervisningen är inte nybörjarundervisning. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • Minst fem elever ansöker om modersmålsundervisning i det aktuella språket.
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas. I vissa fall kan det handla om fjärrundervisning.

Modersmålsundervisning i grundskolan

  • Modersmålsundervisning ges utöver den garanterade undervisningstiden och är 40-60 minuter per vecka.
  • Modersmål är ett skolämne, vilket betyder att undervisningen följer en kursplan. Eleven får betyg från årskurs 6.
  • Undervisningen sker på den skola där flest elever ansökt om undervisning. Det gör att några elever på egen hand eller med vårdnadshavares hjälp kan behöva ta sig till annan skolan än den de själva går på.

Ansökan och uppsägning senast den 1 april
Anmälan görs till respektive skola på särskild blankett. De elever som redan deltar i modersmålsundervisning behöver inte göra en ny anmälan inför varje nytt läsår. Om en elev inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen ska en uppsägning göras på en särskild blankett. Sista inlämningdatum för anmälan och uppsägning är den 1 april. Nyinflyttade elever lämnar ansökan vid elevens skolstart.