Tobak och e-cigaretter

För att få sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Vill du sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du lämna in en anmälan till kommunen.

Avgifter

Ansökan om försäljningstillstånd tobak                       5 000 kr
Ändring i befintligt tillstånd                                            3 000 kr
(ändrade ägarförhållanden eller ändring av bolagsform)

Tillsynsavgifter

Tobaksförsäljning                                                             2 600 kr
e-cigaretter och påfyllningsbehållare                               400 kr

Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (46 500 kr, 2019) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.