Folköl, tobak och e-cigaretter

För att få sälja folköl och/eller tobak ska du anmäla det till kommunen innan försäljningen börjar.

Behöver du information eller råd kring försäljningen av folköl och tobak kan du vända dig till kommunens alkoholhandläggare. Vi gör också tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns.

Tillsynsavgifter
Folkölsförsäljning, 2,0 %                                                                     900 kr
Tobaksförsäljning, 1,0 %                                                                     400 kr

Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp (46 500 kr, 2019) och avrundas till närmaste jämna hundratal kronor.