Bränningeskolans fritidshem

Bränningeskolans fritidshem verkar för trygghet och inflytande.

På Bränningeskolan finns Ädelstenens, Kristallens och Vintergatans fritidshem. Tillsammans har vi cirka 180 inskrivna barn.

På Ädelstenens fritidshem går våra yngre fritidsbarn, de som går i förskoleklass. På Kristallens fritidshem går de som går i årskurs 1 och 2. På Vintergatans fritidshem går våra äldre fritidsbarn, de som går i årskurs 3-6.

Fritidshemmet är öppet varje vardag mellan klockan 06.30-18.00.

Stängningsdagar

Fritidshemmen har två stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.