Bränningeskolans fritidshem

Bränningeskolans fritidshem verkar för trygghet och inflytande.

På Bränningeskolan finns Ädelstenens och Vintergatans fritidshem. Tillsammans har vi ca 130 inskrivna barn.

På Ädelstenens fritidshem går våra yngre fritidsbarn, de som går i förskoleklass och skolår 1. På Vintergatans fritidshem går våra äldre fritidsbarn, de som går i skolår 2-5.

Fritidshemmet är öppet varje vardag mellan kl. 06.30-18.00.

Stängningsdagar
Fritidshemmen har fyra stängningsdagar per termin, då personalen har tid för kompetensutveckling.