Samhällsorientering

Nyanlända invandrare ska erbjudas samhällsorientering.

Samhällsorientering ska gälla för vissa nyanlända invandrare som inte omfattas av målgruppen i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Lagen gäller främst nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i Habo kommun.

Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information.