Äldreboende, demensboende

Personer som bor i särskilt boende betalar en avgift för omsorg. Dessutom har de en kostnad för mat och hyra.

Förbehåll äldreboende och demensboende 2019
Förbehållsbeloppet är 6 539 kr + hyra.

Omsorgsavgift
Omsorgsavgiften är högst 2 089 kr per månad, så kallad maxtaxa.

Matabonnemang
Kostnaden för mat i äldreboende och på demensboende är 3 880 kr per månad.

Hyror (från 2019-01-01)
Eken, Björken och Linden:
Enkelrum  32 kvm     4 429 kr/mån 
Dubblett   62 kvm     7 435 kr/mån

Ängen, Lunden och Skogen:
Enkelrum  27 kvm     4 260 kr/mån

Gläntan:
Enkelrum  30 kvm     4 733 kr/mån

Tekniska förvaltningen är hyresvärd och fastställer hyrorna för samtliga boenden. Du har möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten.