Folkhälsorådet/Brotts-förebyggande rådet

Kommunens folkhälsoråd arbetar efter det länsövergripande hälsopolitiska programmet där kommunerna rekommenderas att knyta ihop folkhälsoarbetet i lokala folkhälsoråd eller liknande.

Syftet med folkhälsorådet är att arbeta över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos kommuninvånarna. Folkhälsan är mångas ansvar och förutsätter samarbete mellan många samhällssektorer. Folkhälsorådet fungerar också som paraplyorganisation för kommunens brottsförebyggande arbete.

Har du förslag på verksamhet eller aktiviteter som främjar hälsa eller förebygger sjukdom, eller endast frågor om folkhälsorådets arbete? Kontakta gärna kommunens folkhälsoplanerare eller någon annan ledamot i rådet. Organisatoriskt ligger folkhälsorådet under kommunstyrelsen.

Sammanträden under 2019: 20 februari, 22 maj, 18 september 2 oktober och 20 november 27 november.

Medborgarlöfte 2019

Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2016-2019

Drogpolitiskt handlingsprogram 2019-2021 för Habo kommun